W dobie, kiedy przydrożne serwerownie są widokiem powszechniejszym od budek telefonicznych, a kable dostarczające usługi internetowe występują tak licznie, jak linie telefoniczne, linie energetyczne i wodociągi razem wzięte – świat wirtualny urasta do rangi porównywalnej z rzeczywistością. W internecie oglądamy telewizję, czytamy gazety, przez internet wysyłamy listy, komunikujemy się ze […]